BACH DOKTOR FILOZÓFIÁJA:

quote
quote

Bach doktor filozófiája egyszerű és ugyanakkor mélyreható; az emberi természet tökéletességét és szellemiségét veszi alapul. A betegség szerinte "teljes mértékben a lélek és a halandó én közötti ellentét eredménye." Az egészség és a boldogság abból fakad, hogy összhangban élünk saját természetünkkel és azt a munkát végezzük, ami számunkra a legmegfelelőbb.

"Ez azt jelenti, hogy háztartást vezetünk, festünk, gazdálkodunk, színészkedünk, vagy kiszolgáljuk embertársainkat a boltokban és a családunkban. Bármilyen munkáról legyen is szó, ha mindennél jobban szeretjük,.. akkor ez az a munka, amit végeznünk kell ezen a világon, csak ebben lehetünk igazán önmagunk."

"A betegség valamilyen behatásra adott válaszreakció. Átmeneti sikertelenség, boldogtalanság, mely akkor lép fel, ha másoknak megengedjük, hogy megzavarjanak életcélunk megvalósításában, vagy ha kétkedést, félelmet vagy akár közönyt ébresztenek bennünk."

Bach doktor a 38 eszenciát hét csoportra osztotta, az általa meghatározott alapkonfliktusoknak megfelelően, melyek gátolhatják az embert az önmegvalósításban.

A csoportokon belüli egyes eszenciák az alapkonfliktus különböző megjelenési formáinak kezelésére használhatóak. Így a "félelem" megjelenhet a rettegés (Rock Rose), a meghatározható hétköznapi félelmek (Mimulus), a józanész elvesztésének félelme (Cherry Plum), a megmagyarázhatatlan félelmek (Aspen) vagy más emberek féltésének (Red Chestnut) formájában.

Ahogy Bach doktor meghatározta a hét betegséget okozó alapkonfliktust, megnevezte a gyógyulás szakaszait is. Ezek pedig: a békesség, a remény, az öröm, a hit, a bizonyosság, a bölcsesség és a szeretet.