A 38 BACH-VIRÁG 7 CSOPORTBAN:

  FÉLELEM:
 Aspen (Rezgő Nyárfa)
Megmagyarázhatatlan félelmeket és aggodalmakat érez, ha ideges és nyugtalan
Cherry Plum (Cseresznyeszilva)
Fél, hogy elveszti a kontrollt saját viselkedése felett
Mimulus (Sárga Bohócvirág)
Az ismert dolgoktól fél, pld. pókoktól, a repüléstől, a haláltól, stb
Red Chestnut (Vörös Vadgesztenye)
Túlzottan aggódó vagy túlzottan törődik másokkal
Rock Rose (Molyhos Napvirág)
Valamitől retteg, a rémülettől kővé dermed és tehetetlennek érzi magát
   
  BIZONYTALANSÁG
 Cerato (Kékgyökér)
Saját ítéletképességében kételkedik
Gentian (Őszi Tárnics)
Könnyen elbátortalanodik, habozó és csüggedt
Gorse (Európai Sülzanót)
Reménytelenséggel küszködik, kétségbeesett és borúlátó
Hornbeam (Gyertyán)
A "hétfő reggeli" életérzés hatalma alá került, kételkedik képességében hogy szembesülni tud napi tennivalójával
Scleranthus (Egynyári Szikárka)
Bizonytalanságtól szenved
Wild Oat (Erdei Rozsnok)
Bizonytalan a helyes életpálya kiválasztásában, elégedetlen mostani életével és nem tudja megválasztani a helyes utat
   
  A KÖRNYEZET IRÁNTI ÉRDEKTELENSÉG
 Chestnut Bud (Fehér Vadgesztenye Rügye)
Képtelen okulni tapasztalataiból, mindig ugyan azokat a hibákat ismétli
Clematis (Erdei Iszalag)
Ábrándozó és többnyire érdektelen a jelen iránt
Honeysuckle (Jerikói Lonc)
A múltban él, honvágya van vagy nosztalgikus
Mustard (Vadmustár)
Megmagyarázhatatlan mély szomorúságtól szenved, mely minden látszólagos ok nélkül jön és megy
Olive (Olajfa)
Testileg és szellemileg kimerültnek érzi magát
White Chestnut (Fehér Vadgesztenye)
Nem kívánt gondolatok ellen harcol, túlzottan belemélyed valamibe és gondterhelt
Wild Rose (Vadrózsa)
Kevés erőfeszítést tesz helyzete alakulásáért, apatikus
   
  MAGÁNY
 Heather (Hangafű)
Ön-központú, nem szívesen van egyedül
Impatiens (Nebáncsvirág)
Türelmetlen és ingerült
Water Violet (Békaliliom)
Szívesebben van egyedül, büszkének tűnik és távolságtartó
   
  TÚLÉRZÉKENYSÉG ÉS HIÁNYOS ELHATÁROLTSÁG:
 Agrimony (Apróbojtorján)
A vidámság látszata mögé rejti gondjait
Centaury (Kisezerjófű)
Nehezen tud nemet mondani, és igyekszik mások kedvében járni
Holly (Magyal)
Végtelenül féltékeny, irigy és gyanakvó
Walnut (Dió)
Nagy életfeladatok előtt áll és védelemre van szüksége mások befolyásától
   
  LEVERTSÉG VAGY KÉTSÉGBEESETTSÉG
 Crab Apple (Vadalma)
Szegényes ön-képpel rendelkezik és szégyelli, vagy zavarban van kellemetlen fizikai tünetei, jelleme vagy tulajdonságai miatt
Elm (Szilfa)
Felelősséggel túlterheltnek érzi magát
Larch (Vörösfenyő)
Önbizalomhiányban szenved és alsóbbrendűnek tartja magát
Oak (Tölgy)
Egy erős kötelességtudat által hajtva érzi magát, és bár kimerült, erejét megfeszítve küzd
Pine (Erdei Fenyő)
Bűntudattól szenved, és mások hibájáért is önmagát okolja
Star of Bethlehem (Ernyős Madártej)
A sokk, búbánat vagy rémület állapotába került
Sweet Chestnut (Szelídgesztenye)
Egy szinte elviselhetetlen lelki állapottól szenved és mélységesen kétségbeesett
Willow (Fehér Fűz)
Neheztel és az önsajnálat érzelmei gyötrik, "szegény én"
   
  MÁSOKKAL VALÓ TÚLZOTT TÖRŐDÉS:
 Beech (Bükkfa)
Kritikus és intoleráns mások iránt
Chicory (Kék Katángkóró)
Túlzottan birtokló és elvárásai vannak másokkal szemben
Rock Water (Forrásvíz)
Rugalmatlan, nagyon magas követelményeket állít önmaga elé
Vervain (Vasfű)
Túlbuzgó, meghatározott alapelvekkel és ötletekkel szemben vitatkozni szerető
Vine (Bortermő Szőlő)
Erős akaratú, hajlamos az uralkodásra vagy intoleranciára